Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z niniejszej witryny może być utrudnione. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Wersja polskaEnglish version
Firma techniczno-handlowa w branży ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacji, wentylacji oraz automatyki
 

Projektowanie

 

 1. System BMS – Sterowanie / zarządzanie.

  1. Szafka Sterownicza / System Zarządzania Budynkiem / dawniej nazywany sterowaniem a obecnie BMS-em

  2. Wprowadzenie do koncepcji systemu:

   1. Tak, szafka sterownicza a nie porozwieszane po ścianach regulatory połączone kabelkami przyklejonymi do ścian obiektu tworzące pajęczynę kablową. Jest to obecnie powszechna praktyka budowy systemów sterowania zarówno w budynkach przemysłowych , użyteczności publicznej jak ich lepszych prywatnych budynków.

   2. Historycznie zaczęło się to przed laty od tak zwanych szaf AKPiA w latach-70 tych w budowanych w kotłowniach i wymiennikowniach. W latach 80 i 90 tych ubiegłego stulecia wraz z rozwojem technologii produkcji obudów elektrycznych oraz postępującą miniaturyzacją urządzeń zabezpieczających i sterujących zaczęto odchodzić od szaf stojących na podłodze na rzecz szafek wiszących na ścianach. Wiele lat temu bielska firma Apatronik była chyba prekursorem stosowania wiszących szafek sterowniczych na lokalnym rynku. Teraz to już tylko kontynuacja dobrych tradycji.

   3. Wymagania co do hermetyczności obudów / IP-67/, zabezpieczenia przeciw-porażeniowe oraz powszechne stosowanie montażu urządzeń elektrycznych na szynach DIN-owskich spowodowało że ściany są czyste a wszystko co elektryczne w pomieszczeniach technicznych jest zamontowane w „szafkach sterowniczych”. Nie bez znaczenia na rozwój ich popularności ma zwiększone bezpieczeństwo obsługi, łatwa serwisowalność urządzeń i diagnostyka problemów.

   4. Ostatnim chyba atutem przemawiającym za stosowaniem „szafek sterowniczych” jest wymaganie „Strażaków” aby w przypadku pożaru wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone spod napięcia tak aby gaszący pożar mogli „lać” nie obawiając się porażenia prądem elektrycznym.

  3. Definicje – dla uniknięcia niejasności co do rodzaju systemu zastosowanego w naszym projekcie autor przygotował na początku tej sekcji wyjaśnienie istotnych terminów

  4. BMS – Building Management System

   1. Ten angielsko - języczny termin przyjął sie w technicznym języku polskim i służy do określenia Systemu Zarządzania Budynkiem a przede wszystkimi systemami grzewczo-wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi funkcjonującymi w budynku. Systemy te zaczęto w świecie stosować na duża skalę w latach 80-tych ubiegłego wieku wraz z pojawieniem się technologii komputerowej PC-etów.

    1. Niektóre obiekty w zakres BMS włączają system bezpieczeństwa pożarowego, systemy wykrywania gazu, system antywłamaniowy...itp.

  5. Integracja Systemów

   1. Integracja systemów budynku w rozumieniu BMS-u to przekazywanie informacji pomiędzy systemami w budynku dzięki czemu efektywność wykorzystania energii może być znacznie lepsza niż by to wynikało z zastosowania osławionej „ regulacji pogodowej” jak na przykład:

   2. Czujnik obecności informuje że ludzie weszli do budynku i budynek powinien przejść do cyklu pracy jeśli tylko zgadza się to z wprowadzonym wcześniej harmonogramem.

   3. Albo że w danej strefie temperatura wzrosła powyżej zadanej przy całkowicie zamkniętym zaworze 3-drogowym co oznacza że możemy wyłączyć pompę obiegową strefy albo obniżyć temperaturę zadaną w obiegu tej strefy.

   4. Zastosowanie odpowiednio zaprojektowanego systemu BMS / połączenie sterowników w sieć / zapewnia pełna integrację systemów budynku w celu minimalizacji zużycia energii.

  6. Sekwencja sterowania

   1. Jest to słowny opis sposobu pracy systemu albo budynku który jest realizowany albo ma być realizowany przez sterownik.

   2. Używane jest też określenie „strategia działania” gdyż odnosi sie do planowania osiągnięcia zamierzonego celu poprzez stopniową / sekwencyjną realizację poszczególnych kroków / posunięć /.

  7. Technologie Sterowania Stosowane w systemach BMS

   1. Elektroniczne

    1. Wszystkie funkcje regulacji są zaprojektowane i wykonane z elementów elektronicznych. Nie podlegają jakimkolwiek zmianom sekwencji pracy poza nastawianiem wartości zadanych jak temperatury, czasy włączenia i wyłączenia.

     1. Spełniają swoją funkcję dobrze i stabilnie w pojedynczych prostych obwodach bez jakichkolwiek możliwości diagnostycznych systemu.

   2. PLC – programmable logic controllers

    1. Typowe sterowniki stosowane w systemach przemysłowych programowanych na tzw. Logikę Równoległą czyli każdy stan spełniony na wejściu powoduje zadziałanie zaprogramowanego wyjścia.

    2. Programowanie jest wykonywane przy użyciu programu z tak zwaną „drabinką”

    3. Nie nadają się do systemów w budynkach poza prostymi obwodami włącz /wyłącz gdyż są za szybkie. Stosowane metody spowalniania czy opóźniania zadziałania poprzez tzw czasówki to tylko zastępcze półśrodki prowadzące do problemów diagnostycznych systemów.

   3. DDC – direct digital control

    1. Komputerowa technologia sterowania zbudowana w oparciu o tzw. Logikę Sekwencyjną, w której sterownik wykonuje ostatnie ważne polecenie. Jest ona zaprojektowana do stosowania w systemach BMS w budynkach oraz innych podobnie działających systemach. Sterownik zbiera dane, analizuje dane a na końcu wykonuje ważną decyzję

    2. Nie nadają się do stosowania w sterowaniach maszyn czy innych szybkozmiennych powtarzalnych procesów technologicznych.

    3. Programowanie jest wykonywane w językach opisowych typu Basic albo graficznych.

    4. Istotną cechą tej technologii jest zbieranie i magazynowanie danych w pamięci sterownika tzw „trendlogs” - książka logowa aby je można było wykorzystać dla realizacji strategi prognostycznych jak np. Nocne wychładzanie budynku gdy przewidujemy że następny dzień będzie gorący.

  8. Sterowniki / Regulatory ??

   1. Terminy te używane zamiennie znaczą zasadniczo całkiem inne rzeczy.

   2. Regulator jest to urządzenie elektryczne / elektroniczne / lub pneumatyczne wykonujące / realizujące/ funkcję na którą został zaprojektowany np. Włącza pompę obiegową kiedy temperatura spadnie poniżej zadanej.

    1. W technice komputerowej DDC regulatorem jest linijka kodu z napisanym równaniem. Na przykład słynna pogodówka może wyglądać jak poniżej:

     1. T zad = 20 + ( 16 – T zew ) x a /krzywa nachylenia

     2. Wartość „a”może się zmieniać z temperaturą zewnętrzną opisaną innym równaniem.

  9. Sterownik / ang, controller/ jest urządzeniem cyfrowym / komputerowym, mini komputerem / realizującym sekwencję / program zapisany w jego pamięci. Istnieją zasadniczo dwa typy sterowników.

   1. Sterowniki wstępnie - zaprogramowane / ang. pre-programmed / mające zazwyczaj jeden albo kilka programów wybieranych z menu przyciskami.

    1. Każde wejście i wyjście jest dedykowane i nie może być zmieniane. Zmiany programów są kosztowo nierealne.

   2. Sterowniki swobodnie programowalne w których wszystkie wejścia i wyjścia są uniwersalne a program realizujący sekwencję sterowania jest pisany przez wykonawcę systemu BMS.

    1. Zapisany program może być łatwo zmieniany w zależności od potrzeb użytkownika albo w miarę analizy pracy systemu i budynku.

    2. Możliwość dostosowania sekwencji do zmiennych warunków pozwala na optymalizację pracy systemu.

  10. Interface

   1. Jego funkcja to komunikacja ze sterownikiem, odczytywanie danych albo zmiana sekwencji. Jest to zazwyczaj prosty program zainstalowany na komputerze serwisowym systemu BMS.

    1. Komputer serwisowy / najprostsza i najtańsza wersja / z programem komunikacyjnym umożliwi osobie zarządzającej budynkiem podgląd pracy systemów i warunków w wybranych miejscach w budynku a serwisantowi diagnostykę problemu.

  11. Monitoring

   1. Monitoring jest to obecnie modne hasło ale staje się koniecznością ze względu na bezpieczeństwo systemów oraz stałe utrzymywanie warunków w budynkach.

    1. Monitoring miejscowy polega na drukowaniu lub pojawianiu sie na ekranie informacji o stanach alarmowych wcześniej zdefiniowanych.

    2. Monitoring zdalny realizowany poprzez telefonię komórkową albo modemy po zakupie modułu komunikacyjnego.

  12. Podsumowanie:

   1. Współczesne systemy BMS prawie wyłącznie są realizowane przez swobodnie programowalne sterowniki zaprojektowane w technologii DDC. Na rynku polskim istnieje wiele producentów oraz importerów takich systemów.

   2. Autor tego opracowania przeanalizował techniczne parametry oraz charakterystyki wielu systemów i na tym etapie proponuje system zbudowany na urządzeniach amerykańskiej firmy KMC.

   3. Głównym parametrem który skłonił nas do tego wyboru był fakt kompatybilności do tyłu oraz przystępna cena . To znaczy że nowe sterowniki będą zawsze współpracowały z produkowanymi obecnie i że wymiana uszkodzonego sterownika na nowy jest bezproblemowa.

   4. Podobne urządzenia produkują takie firmy jak RCS, Delta Controls , Trend, Honeywell, Siemens

 

  1. Zakres dostawy:

   1. Wyposażenie podstawowe / standardowe/

   2. Dostawa kompletnej zmontowanej, przetestowanej szafy sterowniczej wraz z indywidualnym wyposażeniem wyszczególnionym poniżej.

   3. Dostawa i zamontowanie, podłączenie wszystkich czujników wyszczególnionych w „liście punktów sterowania”.

   4. Dostawa przewodów elektrycznych zasilających urządzenia oraz czujniki.

   5. Dostawa schematów, instrukcji montażowych, instrukcji obsługi.

   6. Dostawa Świadectwa Zgodności z normami.

   7. Szafa sterownicza będzie wyposażona w urządzenia wymienione poniżej oraz wszystkie inne elementy montażowe, zabezpieczające wymagane przepisami lub technologią montażu :

    1. Odłącznik bezpieczeństwa dostępny z zewnątrz rozdzielni odłączający całą rozdzielnię od zasilania z funkcją LOTO.

    2. Wyłącznik różnicowy

    3. Bezpiecznik dla każdego urządzenia zasilanego na oddzielnym obwodzie

    4. Styczniki oraz zabezpieczenia termiczne dla każdego silnika.

    5. Obwód zasilania gniazd serwisowych 220 v – 2 sztuki zamontowane na zewnątrz skrzynki.

    6. Obwód zasilania oświetlenia pomieszczenia.

    7. Rezerwowe obwody – 2 sztuki.

    8. Transformator 220 / 24 V dla obwodów sterowanych.

    9. Styczniki albo przekaźniki dla włączania każdej pompy / praca wszystkich pomp jest sterowana.

    10. UPS /samozałączający / o mocy minimum 250 W dla zasilanie sterowników.

      1. Model UPC lub podobny

    11. Osprzęt elektryczny, zabezpieczenia, szafka, elementy w bieżącej produkcji.

     1. Producent GE, Hager

    12. Szafa Sterownicza

     1. Producent Budorex – typ Kotłownia Kondensacyjna

     2. Inni dostawcy Dasko, Apatronik

       
  1. Wyposażenie indywidualne

   1. Obwód sterowania zaworem uzupełniającym zład obiegu kotłów.

   2. Obwód zasilania Urządzenia Alarmu /Czujnika Gazu.

   3. Obwód zasilania demineralizatora

  2. Panel Alarmów

   1. Panel alarmów zamontowany na korytarzu głównym będzie służył do wyświetlania stanów alarmowych:

    1. Alarmowy stężenia gazu w kotłowni.

    2. Alarm zadziałania zawory odcinającego gaz do kotłowni.

    3. Alarm w pracy kotłów

    4. Alarm obniżenia się ciśnienia w obiegu grzejników szkoły.

  3. Zakres prac montażowych / programowanie / uruchomienie

   1. Montaż szafy sterowniczej we wskazanym w projekcie miejscu na obiekcie.

   2. Podłączenie zasilania szafy sterowniczej.

   3. Podłączenie wszystkich czujników wyszczególnionych w „liście punktów sterowania”.

   4. Wykonanie rynienki kablowej dla ułożenia wszystkich przewodów.

    1. Przewody elektryczne zasilające urządzenia w kotłowni

     1. Wszystkie przewody zarówno zasilające jak i sterujące należy prowadzić w otwartych rynienkach metalowych przymocowanych do ścian lub konstrukcji wsporczych.

      1. Całość systemu rynienek należy uziemić.

     2. Podłączenia do urządzeń będzie wykonane w przewodzie /peszlu/ ochronnym

    2. Przewody elektryczne czujników i sygnałowe urządzeń sterowanych.

     1. Przewody elektryczne do czujników w pomieszczeniach należy prowadzić powierzchniowo w korytkach zamkniętych z tworzyw sztucznych lub w rurkach ochronnych.

   5. Podłączenie zasilania elektrycznego do wszystkich urządzeń zamontowanych w kotłowni według projektu technologii.

   6. Oprogramowanie sterowników dla realizacji „sekwencji sterownia”

   7. Uruchomienie systemu

   8. Sprawdzenie pracy systemu

   9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i serwisowej.

   10. Instruktaż konserwatora / obsługi kotłowni.

   11. Firma montująca system zawiadomi projektanta o rozpoczęciu uruchamiania systemu w celu zapewnienia jego uczestnictwa w całości prac uruchomieniowych.

  4. Sekwencja Sterowania / Strategia/ BMS-u

   1. Zasadniczym celem strategi sterowania jest minimalizacja zużycia energii przy jednoczesnym utrzymaniu pełnego komfortu w pomieszczeniach.

   2. BMS pracuje ciągle przez cały rok.

   3. Roczny Harmonogram pracy budynku będzie zaprogramowany zgodnie z ustaleniami z Dyrekcją Szkoły.

    1. Do Rocznego Harmonogramu należy wprowadzić dni wolne i Święta w których budynek będzie pracował w cyklu podtrzymania.

   4. Roczny Harmonogram systemu grzewczego „Okres grzewczy” będzie stanowił oddzielny harmonogram.

   5. Dzienny harmonogram pracy budynku będzie zaprogramowany zgodnie z ustaleniami z Dyrekcją Szkoły.

    1. Kotłownia pracuje w dwóch cyklach w Okresie Grzewczym:

     1. Cykl użytkowania szkoły od godziny .. do godziny ...

     2. Cykl podtrzymania / obniżone parametry/ od godziny ... do godziny

   6. Cykl pracy

    1. Temperatura mierzona przez czujnik temperatury zewnętrznej powoduje wejście kotłowni w cykl pracy gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 16 ºC i harmonogram „Okres grzewczy” jest aktualny.

    2. gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 17ºC albo Harmonogram Roczny „Okres Grzewczy” jest nieważny wtedy system grzewczy wchodzi w cyklu podtrzymania.

    3. Cykl użytkowania – system będzie utrzymywał temperaturę zadaną w pomieszczeniu z czujnikiem na poziomie 20 ºC lub wartości wskazanej przez dyrekcję szkoły.

   7. Cykl podtrzymania

    1. Cykl podtrzymania poza „Okresem grzewczym”:

     1. System sterowania włącza co tydzień w celu utrzymania ich gotowości do pracy i przedłużenia żywotności urządzeń:

      1. wszystkie pompy na 15 minut

      2. Wysteruje zawory od 0 do 10 V 3-krotnie

      3. Raz na miesiąc uruchomi kotły i nagrzeje je do temperatury pracy.

    2. Cykl podtrzymania w „Okresie grzewczym”:

     1. temperatura zadana w pomieszczeniach będzie obniżona do 12 ºC.

     2. W ramach serwisu gwarancyjnego dostawca sprawdzi możliwość większego obniżenia temperatury w cyklu podtrzymania.

   1. Ciepła woda użytkowa – pompa cyrkulacyjna będzie również pracowała według harmonogramów budynku.

 

   1. Z chwilą wejścia kotłowni w cykl użytkowania sterownik uruchomi pompę obiegową Obiegu Głównego kotłów.

    1. W cyklu użytkowania budynku szkoły podczas sezonu grzewczego pompa obiegu kotłowego pracuje ciągle.

    2. Sterownik wysterowuje kotły dla nagrzania obiegu kotłów do temperatury zadanej wynikającej z temperatury zewnętrznej.

    3. Jeśli temperatura w którymkolwiek pomieszczeniu monitorowanym przez czujniki temperatury jest poniżej zadanej włącza się pompa obiegu strefy

     1. Sterownik moduluje zaworem 3-drogowym aby temperatura wzrosła do wartości zadanej.

   2. Temperatura zadana obiegu głównego kotłów i sterowanie kotłami

   3. Sterownik wylicza zadaną temperaturę obiegu głównego kotłów w zależności od temperatury zewnętrznej / regulacja pogodowa / według równania T zad = 25 + ( 16 – T zew ) x a gdzie a = wartość nachylenia

    1. W trakcie uruchamiania systemu grzewczego należy doświadczalnie ustalić parametr nachylenia charakterystyki grzania.

    2. Wartość temperatury zadanej obiegu głównego kotłów będzie podwyższana jeśli wszystkie zawory 3-drogowe są całkowicie otwarte.

    3. Wartość temperatury zadanej obiegu głównego kotłów będzie obniżana jeśli wszystkie zawory 3-drogowe są otwarte poniżej 10 %.

    4. Wartość temperatury zadanej obiegu głównego kotłów będzie obniżana w cyklu podtrzymania.

   4. Moduł Kaskadowy KM dostarczony przez producenta kotłów zarządza pracą kotłów.

    1. W konfiguracji 12 sterownik sygnałem 0-10V ustawia poziom mocy kotłów od minimum do 100% aby utrzymać temperaturę zadaną obiegu kotłów.

   5. Praca Obiegów Pompowych Stref :

    1. Każda strefa traktowana jest i pracuje jak oddzielny budynek.

    2. Czujniki temperatur zamontowane w wybranych pomieszczeniach zaznaczonych na rysunkach monitorują temperaturę.

    3. Gdy temperatura spadnie poniżej zadanej sterownik włącza pompę obiegową obiegu.

    4. Sterownik moduluje zawór 3-drogowy w celu utrzymania temperatury zadanej.

  1. Lista punktów sterowania - plik pdf do pobrania

   _budorex/file/Schematy/Lista%20punkt%C3%B3w%20sterowania.pdf


 
Strona kojarzona z: Budorex, bielsko, Wentylacja, klimatyzacja, automatyka, osuszacze powietrza bielsko, pochłaniacze wilgoci bielsko, elementy wentylacji, ogrzewanie powietrzem, kanały spiro, węzły cieplne, klimatyzatory, narzędzia, montaż wentylacji, montaż klimatyzacji, montaż wentylacji bielsko, serwis wentylacji bielsko, serwis klimatyzacji bielsko, naprawa wentylacji,bielsko, naprawa klimatyzacji, systemy solarne, solary bielsko, rekuperacja bielsko, rekuperatory bielsko, rekuperator Bartosz bielsko, automatyka węzłów cieplnych, wentylatory, nagzrewnice bielsko, kolektory bielsko, kotły bielsko, umywalkio, zlewy, zlew bielsko, grzejniki bielsko,kształtki wentylacyjne bielsko, kanały wentylacyjne, akcesoria Dival, akcesoria Dospel, akcesoria Alnor, makita, Perles, Bosch, projektowanie wentylacji bielsko, projektowanie klimatyzacji, wod-kan bielsko
nfl jerseys cheap , Wholesale MLB Jerseys , wholesale nfl jerseys , nhl jerseys china , cheap nfl jerseys , cheap nfl authentic jerseys , cheap jerseys wholesale , Wholesale Jordan Shoes , cheap nfl jerseys , cheap mlb jerseys
 • the new jordan shoes
 • jordan 12 university blue
 • discount authentic jerseys
 • mlb jerseys for sale
 • cheap kids nfl jerseys
 • best jordan shoes
 • cheap jordans for sale
 • wholesale nfl jerseys
 • cheap jerseys free shipping
 • wholesale nfl jerseys china
 • cheap custom jerseys
 • Cheap Jordans For Sale Free Shipping
 • cheap jordan shoes for sale
 • cheap nhl jerseys
 • cheap authentic mlb jerseys
 • Wholesale nba jerseys
 • michael jordan basketball shoes
 • cheap nfl jerseys
 • cheap jordans sold in china
 • cheap jordan dub zero
 • pink white jordan 12
 • cheap jerseys
 • cheap nfl Jerseys wholesale
 • jordan 12 master
 • cheap hockeys jerseys
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordans for kids
 • jordan retro 12 pink
 • nfl jerseys cheap
 • discount cheap nfl jerseys sold in the usa